Primrose 5.75" Single Bud Glass Vase Set

SKU: AV-33334-SET
4 pc set 5.75" Primrose Single Bud Glass vase - amethyst, green, amber, smoke grey (Min Purchase: 2 sets)

Additional Info & FAQs

Additional Info & FAQs

Dimensions: 2.5x2.5x5.75

Shipping

Shipping

  • Ship Method: LTL